ตารางเปรียบเทียบข้อมูลโภชณาการ

ที่มา : Food Standards Agency (2010) McCance & Widdowson’s The Composition of Foods, Sixth summary edition. Cambridge: Royal Society of Chemistry.

ส่วนประกอบต่อ 100 กรัม

(ส่วนประกอบของนมแต่ละชนิดจะแตกต่างกันเล็กน้อยเสมอ โดยขึ้นอยู่กับ พันธุ์ ฤดูกาล และอาหารที่ได้รับ)

นมแพะ (Whole Milk)นมวัว (Whole Milk)นมแม่ (Breast Milk)นมถั่วเหลือง (ไม่เติมน้ำตาล)นมแกะ
น้ำน้ำน้ำน้ำน้ำน้ำ
ไขมัน3.7 ก.3.9 ก.4.1 ก.1.6 ก.5.8 ก.
ไนโตรเจน0.49 ก.0.52 ก.0.20 ก.0.42 ก.0.85 ก.
โปรตีน3.1 ก.3.3 ก.1.3 ก.2.4 ก.5.4 ก.
คาร์โบไฮเดรต4.4 ก.4.5 ก.7.2 ก.0.5 ก.5.1 ก.
แลคโตส4.4 ก.4.5 ก.7.2 ก.0 ก.5.1 ก.
กรดไขมัน
ไขมันอิ่มตัว2.4 ก.2.5 ก.1.8 ก.0.2 ก.3.6 ก.
ไขมันไม่อิ่มตัว เชิงเดี่ยว1 ก.1.0 ก.1.6 ก.0.3 ก.1.5 ก.
ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อน0.2 ก.0.1 ก.0.5 ก.1.1 ก.0.3 ก.
โคเลสเตอรอล11 มก.14 มก.16 มก.0 มก.12 มก.
นมแพะ (Whole Milk)นมวัว (Whole Milk)นมแม่ (Breast Milk)นมถั่วเหลือง (ไม่เติมน้ำตาล)นมแกะ
โซเดียม2 มก.42 มก.15 มก.32 มก.44 มก.
โปแตสเซียม170 มก. 155 มก. 58 มก. 74 มก. 120 มก.
แคลเซียม100 มก. 118 มก. 34 มก. 13 มก. 170 มก.
แมกนิเซียม13 มก. 11 ก. 3 มก. 15 มก. 18 มก.
ฟอสฟอรัส90 มก. 93 มก. 15 มก. 48 มก. 150 มก.
เหล็ก0.12 มก. 0.03 มก. 0.07 มก. 0.43 มก. 150 มก.
คอปเปอร์0.03 มก. พบปริมาณน้อย 0.04 มก. 0.09 มก. 0.10 มก.
ซิ้งค์0.5 มก. 0.4 มก. 0.3 มก. 0.3 มก. พบปริมาณน้อย
คลอไรด์150 มก.89 มก.42 มก.3 มก.82 มก.
แมงกานีสพบปริมาณน้อยพบปริมาณน้อยพบปริมาณน้อย0.3 มก.พบปริมาณน้อย
ซีลีเนียมไม่พบ 1 มคก. 1 มคก. 4 มคกก. ไม่พบ
ไอโอดีนไม่พบ 31 มคก. 7 มคก. 1 มคก. ไม่พบ
นมแพะ (Whole Milk)นมวัว (Whole Milk)นมแม่ (Breast Milk)นมถั่วเหลือง (ไม่เติมน้ำตาล)นมแกะ
เรตินอล 44 มคก. 33 มคก. 58 มคก. พบปริมาณน้อย 83 มคก.
แคโรทีนพบปริมาณน้อย 20 มคก. 24 มคก. พบปริมาณน้อย พบปริมาณน้อย
วิตามิน D0.1 มคก. พบปริมาณน้อย พบปริมาณน้อย 0 มคก. 0.2 มคก.
วิตามิน E 0.03 มก. 0.08 มก. 0.34 มก. 0.32 มก. 0.11 มก.
ไทอามีน 0.03 มก. 0.03 มก. 0.02 มก. 0.06 มก. 0.08 มก.
ไรโบเฟลวีน 0.04 มก. 0.23 มก. 0.03 มก. 0.05 มก. 0.32 มก.
ไนอาซีน 0.1 มก. 0.2 มก. 0.2 ก. 0.1 มก. 0.4 มก.
ทริปโตเฟน/60 0.7 มก. 0.6 มก. 0.5 มก. 0.7 มก. 1.3 มก.
วิตามิน B6 0.06 มก. 0.06 มก. 0.01 มก. 0.03 มก. 0.08 มก.
วิตามิน B12 0.1 มคก. 0.9 มคก. พบปริมาณน้อย 0 มคก. 0.6 มคก.
กรดโฟลิค 1 มคก. 8 มคก. 5 มคก. 14 มคก. 5 มคก.
กรดแพนโทเทนิก 0.41 มก. 0.58 มก. 0.25 มก. พบปริมาณน้อย 0.45 มก.
ไบโอติน 3.0 มคก. 2.5 มคก. 0.7 มคก. 1 มคก. 2.5 มคก.
วิตามิน C 1 มก. 2 มก. 4 มก. 0 มก. 5 มก.
พลังงาน กิโลแคลลอรี/กิโลจูล62/260 66/274 69/289 26/108 93/388